Link sponsorowany

Dzieło, które w krótkim czasie zdobyło sobie krocie zwolenników. Jego głównym architektem został Jamesa Gosling z firmy Sun Microsystems wspomagany przez swoją grupę roboczą. O jakim dziele  mowa? O obiektowym języku programowania – Java.

Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego. Nie należy jej mylić z JavaScript, językiem skryptowym, z którym wspólne ma jedynie kilka podstawowych instrukcji.  Od początku tworzenia języka Java twórcy wyznaczyli mu kilka kluczowych koncepcji. Do najważniejszych z nich zaliczyli:

Obsługa programowania rozproszonego
Jedną z potężnych zalet Javy jest fakt, iż nie widzi ona różnicy pomiędzy między danymi płynącymi z pliku lokalnego a danymi z pliku dostępnego przez HTTP czy FTP, a wszystko to dzięki wykorzystaniu reguł obiektowości. Warto wspomnieć, także  że biblioteki Javy udostępniają wyspecjalizowane funkcje umożliwiające programowanie rozproszone – zarówno między aplikacjami Javy (RMI) jak i między aplikacją Javy a aplikacjami napisanymi w innych językach (CORBA, usługi sieciowe).

Bezpieczeństwo
Programiści Javy za cel postawili sobie stworzenie następcy C++. Nowy twór miał być bezpieczniejszy, prosty w obsłudze, a jednym z jego zadań miało być utrudnianie programistom popełniania błędów. Jak do tej pory użytkownicy kwestionują zamierzoną prostotę języka, lecz z drugiej strony przyznają, iż popełnianie błędów z Javą już nie jest takie proste. Dzieję się to między innemu dzięki wprowadzeniu systemu wyjątków czyli sytuacji, kiedy kod programu natrafia na nieprzewidywane trudności, takie jak np.:
•    operacje na elemencie poza zadeklarowaną granicą tablicy lub elemencie pustym
•    czytanie z niedostępnego pliku lub nieprawidłowego adresu URL
•    podanie nieprawidłowych danych przez użytkownika.

Nie jeden programista mógłby zanegować tą funkcje, rozpatrywaną tu jako zaleta Javy, mówiąc, że przecież w innych językach także można wprowadzić  wewnętrzne testy sprawdzające poprawność danych, pozycję indeksu tablicy, inicjalizację zmiennych. Czy tak się stanie zależy wszak już tylko od dobrej woli programisty, gdy tymczasem w Javie obsługa wyjątków jest obowiązkowa, bez tego program się nie skompiluje. 

Nie jest to jedyny element Javy dbający o bezpieczeństwo i poprawność tworzonych programów. Poza nim Java dysponuje również logowaniem i asercją. Pierwsza ze wspomnianych funkcji pozwala użytkownikowi  zapisać w plikach dziennika przebieg działania programu, z dodatkową możliwością filtrowania zawartości, określeniem poziomu logowanych błędów itp. Druga zaś funkcja to rozwiązanie, które  pozwala na upewnienie się, że pewne założenia co do określonych wyrażeń (np. że liczba, z której wyciągamy pierwiastek jest nieujemna) są prawdziwe. Warto wspomnieć, że asercje są o tyle ciekawym wynalazkiem, że  mogą działać tylko i wyłącznie z odpowiednią opcją wykonania programu. Tym samym programista może sprawdzić działanie programu, a później bez wysiłku spowodować pominięcie testowej części kodu po prostu przez ominięcie tej opcji.

Obiektowość
Wydaję się, że to najważniejsza z cech Javy. D początku jej programiści chcieli, by ich wytwór, w przeciwieństwie do proceduralno-obiektowego języka C++, był silnie ukierunkowany na obiektowość. Dane jakie znajdują się w programie i akcje na nich podejmowane są pogrupowane w klasy obiektów. Czym jest taki obiekt? Możemy go wyobrazić sobie jako samoistną części programu, która może przyjmować określone stany i ma określone zachowania, które mogą zmieniać te stany bądź przesyłać dane do innych obiektów. Wyjątkiem od całkowitej obiektowości (jak np. w Smalltalku) są typy proste (int, float itp.).

Java jednak, jak wszystko, pomimo swych niewątpliwych zalet, ma również wady.
Pod adresem programu najczęściej pada zarzut wolniejszego wykonywania się niż dzieję się to w przypadku tworów powstałych w językach natywnie kompilowanych (np. C++). Programiści Javy jednak dynamicznie reagują na tego typu słowa i przyznać trzeba, że aktualnie zarzut ten odnieść można już tylko do starszych wersji Javy.

Innym kłopotliwym zachowaniem programu jest brak przewidywalności wydajności i przestoje związane z działaniem odśmiecacza, których nie sposób przewidzieć. Z tych to powodów program Java niezbyt nadaje się do  zastosowań czasu rzeczywistego. I o ile w nowszych wersjach radykalnie rozstano się z problemami wywoływanymi przez odśmiecacz, o tyle pierwszy wciąż pozostaje aktualny.

Java spotyka się też z krytyką z powodu, jak uważają niektórzy, mniejszej niż posiadał C++ funkcjonalności. Tym samym, aby uruchomić niewielki program trzeba napisać dłuższy kod. Zauważyć jednak trzeba, że i C++ nie posiada pewnych funkcjonalności, które znaleźć możemy w nieomalże standardach Javy.

Oprogramowanie Java lub środowisko wykonawcze Java może również występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, Java Sun

Patrząc czy to na zalety czy na słabsze strony programu trzeba przyznać, ze jest ona ważnym elementem rozwoju programowania. Jeśli i Ty zamierzasz obudzić w sobie moce kreacyjne spróbuj podbić świat z Javą, którą za darmo możesz dostać właśnie od nas. 
Java do pobrania z naszych stron. Pobierz ją za darmo i uwolnij wszystkie moce twórcze jakie w Tobie siedzą.

Systemy operacyjne: Windows Xp,Windows Vista,Windows 7

Software jest do pobrania za darmo. Aplikacja jest do ściągnięcia z bezpiecznych pozbawionych wirusów serwerów.
Detale
 • Wydawca:
  Sun Microsystems
 • Licencja:
  Freeware
 • Data edycji:
  2013-02-27 23:07:44
 • Język:
  Polski
 • Rozmiar:
  0.9MB
 • Kategoria:
  Programowanie
 • Download:
  96341

 • Ocena:
  4.0 / 5
 • Wystaw ocenę:
 • Ostatnio oceniano:
  2012-06-12
 • Liczba ocen:
  98

Recenzje użytkowników

Zobacz opinie innych lub napisz własną
Możesz umieścić taki link na swojej stronie: pobierz kod html

		
	


© 2009-2013 e-Program.pl